TOP 8 Vòng chung kết cuộc thi Vivobook Stylist

1. NGUYỄN BÍCH PHƯƠNG

2. HOÀNG THỊ PHƯƠNG DIỄM

3. NGUYỄN ĐẶNG HOÀNG MY

4. NGUYỄN NHỰT HÀO

5. NGUYỄN THÀNH ĐẠT

6. NGUYỄN THẢO LY

7. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUYỀN

8. VŨ THỊ NGỌC BÍCH